PSOhub Blog

Standaardtaakbeschrijving DNR-STB 2014

1

Benut de kruisjeslijst (beter) en wees transparant!


Binnen de architectenbranche is de kruisjeslijst van de DNR, de Standaardtaakbeschrijving (DNR-STB 2014) een veelgebruikte takenlijst. Wist je dat je in PSOhub deze taken kan registreren en koppelen aan de medewerkers? Zeker voor startende medewerkers is dat een handig handvat voor de uit te voeren werkzaamheden. PSOhub biedt de mogelijkheid met deze taken te werken en deze in te plannen.

Mogelijkheden van STB-takenlijst te weinig benut
Te vaak zien wij dat deze ‘kruisjeslijst’ in het archief beland nadat het contract is getekend. Toch kan je veel meer met deze STB-takenlijst doen. Je kan er offertes mee maken, je projecten mee bewaken, uren per taak boeken en ervan leren voor volgende projecten (te veel of te weinig uren begroot in andere projecten?). Een tip: leer van oudere en afgesloten projecten.

Tip voor takenlijst bij offerte
In de STB-kruisjeslijst staat bijvoorbeeld: “Voeren van overleg met opdrachtgever”. Weet jij hoeveel overleg je gaat voeren per fase met je opdrachtgever? Het is heel verstandig dit met een inschatting vast te leggen. Stel, je fase Voorontwerp duurt acht weken, en je verwacht wekelijks ontwerpoverleg van twee uur. In je offerte kan je dan opnemen dat je 16 vergaderuren hebt opgenomen. Wat doe je trouwens met de reistijd van en naar die vergadering toe? Als het om de hoek is, dan maakt dat voor je uren bijna niet uit. Moet je een uur heen- en terugreizen voor het overleg? Neem je die uren mee in je begroting, of niet? Mocht er in de praktijk twee keer zoveel overleg zijn gevoerd als je had ingeschat, dan kan je daarop terugvallen en in overleg gaan om meerwerk in te dienen.
Meer Weten
Transparantie
De takenlijst helpt ook transparant naar je opdrachtgever te zijn. Met je klant heb je immers de takenlijst afgesproken. Als je uren registreert met behulp van de takenlijst, zou je opdrachtgever zelfs taken kunnen taken afvinken.  Er is een optie aanwezig om je opdrachtgever toegang te geven tot je taakbord. Zo transparant kan je zijn!

Goede bewaking
Een bijkomend voordeel van het registreren van je uren op taak-niveau, is dat je de voortgang van de fase goed kan bewaken. Je kan eenvoudig de gebudgetteerde uren vergelijken met de geboekte uren, op basis waarvan je het percentage gereed voor een factuur kan bepalen. Mocht je over budget zijn en je hebt ook nog veel taken open staan, dan weet je dus “dit gaat niet goed”. Dat geldt natuurlijk ook andersom. Een handig instrument dus!

PSOhub heeft als enige projectadministratie de DNR-STB takenlijst geïntegreerd in de software, zodat je per taak je uren kan bijhouden. Een groot pluspunt voor degene die veel met taken werken en offertes op taakniveau maken.

New call-to-action

Dit artikel is ook geplaatst op Architectenweb.nl